228
(φωτογραφία αρχείου) | todiktio.eu

ΤO ΔΙΚΤΥΟ: Ποιες θέσεις καταλαμβάνει η Ελλάδα στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό

Protagon Team Protagon Team 18 Ιουλίου 2018, 17:59
(φωτογραφία αρχείου)
|todiktio.eu

ΤO ΔΙΚΤΥΟ: Ποιες θέσεις καταλαμβάνει η Ελλάδα στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό

Protagon Team Protagon Team 18 Ιουλίου 2018, 17:59

Το ΔΙΚΤΥΟ για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, στο πλαίσιο των δράσεων του 2018 που είναι αφιερωμένες στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση και τη νέα Ψηφιακή Εποχή, δημοσιεύει τη δεύτερη τριμηνιαία έκθεση του «Παρατηρητηρίου Ψηφιακού Εκσυγχρονισμού του Δημοσίου Τομέα».

Στη συγκεκριμένη έκθεση, η οποία επικαιροποιείται κάθε τρίμηνο, παρουσιάζονται η πρόοδος και οι εξελίξεις σχετικά με την υλοποίηση της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής και των δράσεων που έχουν αναληφθεί από επιμέρους κυβερνητικούς φορείς, για την περίοδο Απριλίου – Ιουνίου 2018.

Δείτε εδώ την έκθεση, η οποία περιλαμβάνει καταγραφή της προόδου και των προβλημάτων σε σχέση με αυτήν του Α’ τριμήνου.

Πέραν των συμπερασμάτων της 2ης Εκθεσης αξίζει να σημειωθεί πως -σύμφωνα με τους δείκτες Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DESI: Digital Economy and Society Index) για το 2018- η Ελλάδα, μεταξύ των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρίσκεται στην:

11η θέση στη σταθερή ευρυζωνική κάλυψη (Fixed Broadband Coverage). Το 2017 ήταν στη 10η

22η θέση στην κάλυψη 4G (4G Coverage). Το 2017 ήταν στη 22η

28η θέση στην κάλυψη ευρυζωνικής κάλυψης νέας γενιάς (NGA Fast Broadband Coverage). Το 2017 ήταν στη 28η

16η θέση στα ανοικτά δεδομένα (Open Data). Το 2017 ήταν στη 10η

26η θέση στη χρήση Κυβερνητικών Ιστοσελίδων (eGoverment Users.). Το 2017 ήταν στη 24η

24η θέση στις διαδικτυακές υπηρεσίες (online). Το 2017 ήταν στη 25η

Τον συντονισμό της δράσης έχει αναλάβει ο Νότης Παρασκευόπουλος.

Τον Ιανουάριο του 2019 θα εκδοθεί η ετήσια απολογιστική έκθεση.