751
Από αριστερά προς τα δεξιά: Ο πρόεδρος της Lyktos Μιχάλης Σάλλας, η κυρία Σοφία Στάικου και ο Γιώργος Σάλλας | Παγκρήτια Τράπεζα

Από συνεταιριστική τράπεζα, ανώνυμη εταιρεία η Παγκρήτια

Protagon Team Protagon Team 29 Ιουνίου 2020, 12:15
Από αριστερά προς τα δεξιά: Ο πρόεδρος της Lyktos Μιχάλης Σάλλας, η κυρία Σοφία Στάικου και ο Γιώργος Σάλλας
|Παγκρήτια Τράπεζα

Από συνεταιριστική τράπεζα, ανώνυμη εταιρεία η Παγκρήτια

Protagon Team Protagon Team 29 Ιουνίου 2020, 12:15

Τον μετασχηματισμό της Παγκρήτιας Τράπεζας από συνεταιριστική τράπεζα σε ανώνυμη εταιρεία ψήφισε η γενική συνέλευση των μελών της.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για μία ημέρα-σταθμό σην ιστορία της Παγκρήτιας, η οποία εισέρχεται πλέον σε μια νέα φάση.

Σε μια περίοδο δύσκολη για την οικονομία της χώρας αλλά και της Κρήτης, ενός νησιού που οικονομικά συνδέεται άρρηκτα με τον τουρισμό, η Παγκρήτια Τράπεζα με ευέλικτη εταιρική μορφή και τεχνογνωσία είναι προετοιμασμένη να στηρίξει ακόμη πιο ενεργά τους πελάτες της και την προσπάθεια της χώρας να οδηγηθεί εκ νέου σε ανάκαμψη.

Η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα ξεκίνησε τη λειτουργία της ως Πιστωτικό Ίδρυμα Ν. Ηρακλείου τον Ιούνιο του 1994, αποτελώντας για 26 χρόνια μια επιχείρηση της κοινωνικής οικονομίας χρήσιμης και αναγκαίας για την ανάπτυξη της Κρήτης.

Τον Ιανουάριο του 2017 η Lyktos Participations συμμετείχε στην αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας ως στρατηγικός επενδυτής. Το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς η Παγκρήτια ήταν η πρώτη τράπεζα που κατάφερε να αποπληρώσει τον ELA και να λειτουργήσει με τις πηγές ρευστότητας της ελεύθερης αγοράς.

Εκτοτε, σημειώνει διαρκή αύξηση των καταθέσεων των πελατών της, οι οποίες το 2019 ανήλθαν σε 1,3 δισ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τα λοιπά οικονομικά μεγέθη της προηγούμενης χρήσης, το συνολικό ενεργητικό αυξήθηκε κατά 5% περίπου φτάνοντας τα 1,65 δισ. ευρώ, οι χορηγήσεις ανήλθαν σε 1,48 δισ. ευρώ, ενώ η κερδοφορία προ φόρων ανήλθε σε 6,3 εκατ. ευρώ. Οι συσσωρευμένες προβλέψεις ανήλθαν στα 339,99 εκατ. ευρώ, ενώ ο δείκτης καθυστερήσεων άνω των 90 ημερών σε 46,47%.

Με την έναρξη της πανδημίας η Τράπεζα προχώρησε στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρείχε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και προχώρησε σε μέτρα διευκόλυνσης για ιδιώτες και επιχειρήσεις με αναστολές χρεολυσίων δανειακών υποχρεώσεων ύψους άνω των 200 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα εκμεταλλεύτηκε τις ευχέρειες που παρείχε η ΕΚΤ και η Τράπεζα της Ελλάδος, συνεχίζοντας απρόσκοπτα τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό η Τράπεζα συμμετείχε σε όλα τα προγράμματα χρηματοδοτήσεων της ΕΑΤ, τόσο στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΤΕΠΙΧ ΙΙ όσο και στο πρόγραμμα εγγυοδοσίας Covid 19.

Ειδικότερα στη δράση ΤΕΠΙΧ ΙΙ ενέκρινε περισσότερα από 225 δάνεια σε επιχειρήσεις της Κρήτης, ενώ στη δράση Εγγυοδοσίας Covid 19 εξάντλησε άμεσα τον διαθέσιμο όγκο χαρτοφυλακίου δανείων που είχε συμφωνηθεί με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, συνολικού ύψους 29,5 εκατ. ευρώ, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη στήριξή της στην επιχειρηματικότητα.

Ως πρόεδρος της Lyktos Participations, στρατηγικού επενδυτή της Παγκρήτιας Τράπεζας, ο Μιχάλης Σάλλας σημείωσε ότι η μετατροπή του πιστωτικού ιδρύματος σε Ανώνυμη Εταιρεία μεταβάλλει τις δυνατότητες της Τράπεζας. Και για τον λόγο αυτό, όπως υπογράμμισε, στήριξε με όλες του τις δυνάμεις την απόφαση για τον μετασχηματισμό.

«Στόχος είναι η Παγκρήτια Τράπεζα να γίνει ένα σύγχρονο ανταγωνιστικό πιστωτικό ίδρυμα. Στην τράπεζα αυτήν δεν θα παίζει ρόλο το μέγεθος, αλλά οι υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που θα προσφέρει στους πελάτες της. Ο προσανατολισμός της παραμένει στην στήριξη της τοπικής και κατ’ επέκταση της εθνικής οικονομίας, με λύσεις πρωτοποριακές που θα εκμεταλλεύονται την τεχνολογία και θα ενισχύονται από την τεχνογνωσία ενός εξειδικευμένου τραπεζικού επιχειρείν», τόνισε ο κ. Σάλλας.

Για επιβεβλημένη απόφαση η οποία θα θέσει την Παγκρήτια σε ένα άλλο επίπεδο, μίλησε ο πρόεδρός της, Γιώργος Κουρλετάκης κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης. Επιβεβλημένη προκειμένου η Παγκρήτια να εκσυγχρονιστεί στα πρότυπα των συστημικών τραπεζών, να διευρύνει το φάσμα των εργασιών της, να γίνει ελκυστικότερη έναντι πιθανών επενδυτών και κυρίως να ενισχύσει την περιουσία των μετόχων της, αφού ανοίγονται δυνατότητες μεγαλύτερης εμπορευσιμότητας των μετοχών τους.

«Δίπλα στους πελάτες μας δώσαμε και συνεχίζουμε να δίνουμε καθημερινά, δύσκολες μάχες όλο αυτό το διάστημα της υγειονομικής κρίσης, βοηθώντας πολλές επιχειρήσεις να τα καταφέρουν» δήλωσε από την πλευρά της  η ανώτερη γενική διευθύντρια της Τράπεζας Χρυσάνθη Παπαδοπούλου, επισημαίνοντας τις διευρυμένες ανάγκες που δημιουργούνται στην οικονομία του νησιού η oποία στηρίζεται σε σημαντικό βαθμό στον τουρισμό.

Μιλώντας για τον μετασχηματισμό η κυρία Παπαδοπούλου σημείωσε ότι «μια τράπεζα με τη μορφή της ΑΕ μπορεί να επεκταθεί σε ένα ευρύ φάσμα τραπεζικών εργασιών, όπως υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής, treasury και χρηματοοικονομικών αγορών, leasing, factoring, transaction banking, δίνοντας στους πελάτες της σημαντικές διεξόδους που δεν είχαν στην διάθεσή τους νωρίτερα.

Συγχρόνως, μέσα από αυτές τις υπηρεσίες, η τράπεζα διευρύνει σημαντικά τις πηγές εσόδων βελτιώνοντας τους εποπτικούς δείκτες σε επίπεδο κεφαλαίων και σταθμισμένου ενεργητικού (risk weighted assets)».

Με την απόφαση του μετασχηματισμού εξάλλου, ανοίγονται νέες προοπτικές που θα επιτρέψουν σε σύντομο χρονικό ορίζοντα τον υπερδιπλασιασμό των μεγεθών της τράπεζας.

«Για την προσεχή τριετία στοχεύουμε στον διπλασιασμό του ενεργητικού μέσω της αύξησης των χορηγήσεων, στην επέκταση της τράπεζας σε νέες γεωγραφικές περιοχές μέσω αναδιάρθρωσης του υφιστάμενου δικτύου καταστημάτων, στην πλήρη εξυγίανση του δανειακού χαρτοφυλακίου και στην ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού της Τράπεζας που είναι πλέον επιτακτική ανάγκη», κατέληξε η ανώτερη γενική διευθύντρια της Παγκρήτιας Τράπεζας.