218
Από επάνω αριστερά: Κυριάκος Κωσταρέλος, Διευθύνων Σύμβουλος Τυροκομείου Κωσταρέλου, Τάνια Χίου, Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας MLS, Αγις Πιστιόλας, Διευθυντής Marketing και Εξαγωγών Agrino και Δέσποινα Ξυνού, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Οk! Anytime Markets A.E. | YouTube/CreativeProtagon

Αναλύοντας το πρόγραμμα «ΟΠΑΠ Forward» – Οδηγός το success story των εταιρειών που παρακολούθησαν τους δύο πρώτους κύκλους

Protagon Team Protagon Team 20 Αυγούστου 2019, 14:15
Από επάνω αριστερά: Κυριάκος Κωσταρέλος, Διευθύνων Σύμβουλος Τυροκομείου Κωσταρέλου, Τάνια Χίου, Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας MLS, Αγις Πιστιόλας, Διευθυντής Marketing και Εξαγωγών Agrino και Δέσποινα Ξυνού, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Οk! Anytime Markets A.E.
|YouTube/CreativeProtagon

Αναλύοντας το πρόγραμμα «ΟΠΑΠ Forward» – Οδηγός το success story των εταιρειών που παρακολούθησαν τους δύο πρώτους κύκλους

Protagon Team Protagon Team 20 Αυγούστου 2019, 14:15

Ψήφο εμπιστοσύνης στο «ΟΠΑΠ Forward» δίνουν οι νέοι επιχειρηματίες που παρακολουθούν τον τρίτο κύκλο εκπαιδευτικών σεμιναρίων του προγράμματος.

Επιδίωξή τους είναι να ακολουθήσουν την ίδια αναπτυξιακή πορεία με τις υπόλοιπες 40 εταιρείες, οι οποίες συμμετέχουν στο πρόγραμμα εδώ και δύο χρόνια, επιτυγχάνοντας να ενισχύσουν τον κύκλο εργασιών τους και το εργατικό δυναμικό τους.

Συγκεκριμένα, αύξησαν τον τζίρο τους κατά 21% και να δημιούργησαν 751 νέες θέσεις εργασίας, ενώ μέσω των συνεργασιών που αναπτύχθηκαν στην αγορά, υποστηρίζουν 5.410 νέες έμμεσες θέσεις απασχόλησης.

Εχοντας ως πρότυπο αυτές τις 40 εταιρείες, τέσσερις νέοι επιχειρηματίες του «ΟΠΑΠ Forward» μιλούν για τους στόχους που θέλουν να επιτύχουν μέσω της ολοκληρωμένης καθοδήγησης που λαμβάνουν από το πρόγραμμα.

Αγις Πιστιόλας, Διευθυντής Marketing και Εξαγωγών Agrino

Κυριάκος Κωσταρέλος, Διευθύνων Σύμβουλος Τυροκομείου Κωσταρέλου


Τάνια Χίου, Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας MLS

Δέσποινα Ξυνού, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Οk! Anytime Markets A.E.

Το πρόγραμμα «ΟΠΑΠ Forward», το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με τον διεθνή μη-κερδοσκοπικό οργανισμό Endeavor, υποστηρίζει συνολικά 50 αναπτυσσόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όλες τους λαμβάνουν εξειδικευμένη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, αλλά και πρόσβαση σε ένα δίκτυο υψηλόβαθμων στελεχών της αγοράς, που τις βοηθούν να ξεπεράσουν τυχόν εμπόδια και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και να εξελιχθούν σε μεγάλες και επιτυχημένες επιχειρήσεις που καινοτομούν, εξάγουν και αλλάζουν τα δεδομένα στον κλάδο τους.