325
Ο πρόεδρος της Επιτροπής Χριστόφορος Πισσαρίδης | REUTERS/Stefan Wermuth

Με Πισσαρίδη επικεφαλής, η Επιτροπή για το Σχέδιο Ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας

Protagon Team Protagon Team 16 Ιανουαρίου 2020, 14:45
Ο πρόεδρος της Επιτροπής Χριστόφορος Πισσαρίδης
| REUTERS/Stefan Wermuth

Με Πισσαρίδη επικεφαλής, η Επιτροπή για το Σχέδιο Ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας

Protagon Team Protagon Team 16 Ιανουαρίου 2020, 14:45

Τα μέλη της Επιτροπής που αναλαμβάνει την εκπόνηση του νέου Σχεδίου Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία, ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Πρόεδρος, ο βραβευμένος με Νομπέλ Οικονομικών (2010), καθηγητής του LSE και του Πανεπιστημίου Κύπρου,  Χριστόφορος Πισσαρίδης, με αναπληρωτή του τον Νίκο Βέττα (γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ και καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών).

Λοιπά μέλη της, σύμφωνα με την κυβερνητική ανακοίνωση, με συντονιστικό ρόλο, είναι οι καθηγητές Δημήτρης Βαγιανός (LSE) και Κωσταντίνος Μεγήρ (Yale).

Στην Επιτροπή θα συμβάλουν επίσης, με συμβουλευτικό ρόλο, οι παρακάτω ειδικοί, σε θέματα που αφορούν επιμέρους πλευρές, θεσμούς και δεδομένα της ελληνικής οικονομίας:

Κυριάκος Ανδρέου (Advisory leader – PwC)

Κωσταντίνος Αρκολάκης (Yale)

Μανόλης Γαλενιανός (London Holloway)

Χρήστος Γκενάκος (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Cambridge)

Svetoslav Danchev (IOBE)

Αρίστος Δοξιάδης (Big Pi Ventures)

Νίκος Καραμούζης (Πρόεδρος – Grant Thornton)

Φοίβη Κουντούρη (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Αλέξανδρος Κρητικός (DIW)

Δάφνη Νικολίτσα (Πανεπιστήμιο Κρήτης)

Διομήδης Σπινέλλης (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Πάνος Τσακλόγλου (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών).

Η Επιτροπή θα συμβουλεύεται και άλλους επιστήμονες, στελέχη της αγοράς και ειδικούς, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν στην πορεία, καθώς και εκπροσώπους της παραγωγής και αρμόδιους φορείς, από διαφορετικούς οικονομικούς τομείς και επιχειρηματικούς κλάδους. Επίσης, θα διαβουλεύεται αρμοδίως με εκπροσώπους της δημόσιας διοίκησης και της κυβέρνησης.

Συνολικά, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η Επιτροπή θα συνδυάζει για το έργο της την εμπειρία από διεθνείς πρακτικές για ανάπτυξη με τα ειδικότερα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας που εξέρχεται από βαθιά δεκαετή κρίση, ώστε να προταθεί σχέδιο που θα μεγιστοποιεί τους ρυθμούς ανάπτυξης σε ορίζοντα δεκαετίας και με έμφαση επιλογών πολιτικής στην πρώτη πενταετία.

Μέχρι τα τέλη του μήνα (Ιανουαρίου 2020) η Επιτροπή θα υποβάλει προκαταρκτική έκθεση που θα εντοπίζει αφενός τους κύριους άξονες στους οποίους πρέπει να στηρίζεται η ισχυρή ανάπτυξη της οικονομίας, αφετέρου τις βασικές αλλαγές και διαφοροποιήσεις σε σχέση με την υφιστάμενη πορεία και το σχέδιο της προηγούμενης κυβέρνησης.

Θα ακολουθήσει μέσα σε τρεις μήνες από την έναρξη εργασιών της, ένα ενδιάμεσο σχέδιο, που θα συμπεριλαμβάνει όλους τους άξονες και τις κεντρικές κατευθύνσεις του αναπτυξιακού σχεδίου, και σε εννέα μήνες από την έναρξη των εργασιών της, το τελικό και πλήρως εξειδικευμένο σχέδιο.