516
Στη φετινή δήλωση του Πρωθυπουργού, περιλαμβάνονται και τα περιουσιακά στοιχεία της Περιστέρας Μπαζιάνα | ΙΝΤΙΜΕnews

Αυτό είναι το πόθεν έσχες του Αλέξη Τσίπρα

Protagon Team Protagon Team 7 Δεκεμβρίου 2017, 11:17
Στη φετινή δήλωση του Πρωθυπουργού, περιλαμβάνονται και τα περιουσιακά στοιχεία της Περιστέρας Μπαζιάνα
|ΙΝΤΙΜΕnews

Αυτό είναι το πόθεν έσχες του Αλέξη Τσίπρα

Protagon Team Protagon Team 7 Δεκεμβρίου 2017, 11:17

Συνολικό εισόδημα περίπου 70.000 ευρώ δηλώνει ο Πρωθυπουργός στον πίνακα εσόδων της δήλωσης πόθεν έσχες (χρήσης 2015) , η οποία περιλαμβάνει και τα περιουσιακά στοιχεία της Περιστέρας Μπαζιάνα.

Συγκεκριμένα, ο κ. Τσίπρας δηλώνει συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες 19.336 ευρώ, ως «άλλη περίπτωση»(ήτοι βουλευτική αποζημίωση) 45.769, 46 ευρώ, «από ακίνητα» 1.740 ευρώ, μερίσματα και τόκοι 1,72 ευρώ και«άλλη περίπτωση» 947,42 ευρώ.

Η κυρία Μπαζιάνα δηλώνει 13.694,2 ευρώ ως καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και 1,08 ευρώ από τόκους καταθέσεων.  Από το 2013 διατηρεί επίσης θυρίδα στην Εθνική Τράπεζα.

Ο Αλέξης Τσίπρας διατηρεί συνολικά έξι τραπεζικούς λογαριασμούς με τις συνολικό ύψος των καταθέσεών του να μην ξεπερνά τις 7.000 ευρώ. Επτά λογαριασμούς με περίπου 19.000 ευρώ, έχει στην κατοχή της η κυρία Μπαζιάνα.

Ο Πρωθυπουργός δηλώνει ιδιοκτήτης διαμερίσματος 114 τ.μ. στην Αθήνα, ενώ η σύζυγός του έχει στην κατοχή της οικοπέδο 292 τ.μ. στην Αρτέμιδα με έτος κτήσης το 2011 (γονική παροχή).

Ο κ. Τσίπρας δηλώνει επίσης μία μοτοσυκλέτα 650 κ.ε ενώ η σύζυγός του απέκτησε ΙΧ 1.200 κ.ε. το 2013 έναντι 14.000 ευρώ.

Η δημοσιοποίηση των δηλώσεων γίνεται μετά τον έλεγχο και, σε κάθε περίπτωση, εντός τριών μηνών από την πάροδο της προθεσμίας των ενενήντα ημερών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Η προθεσμία αυτή έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2017, αλλά, επειδή φέτος, για πρώτη φορά, οι δηλώσεις υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά και η σχετική απόφαση είχε προσβληθεί από τις Ενώσεις Δικαστικών Λειτουργών στο Συμβούλιο της Επικρατείας, καθυστέρησαν τόσο ο έλεγχος όσο και η δημοσιοποίηση των δηλώσεων.

Επίσης όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της Βουλής, παρόλο που η αρμόδια Επιτροπή είχε αναθέσει έγκαιρα τη διενέργεια λογιστικής ή οικονομικής πραγματογνωμοσύνης ή/και άλλων ελεγκτικών πράξεων σε ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, ο έλεγχος των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) 934 υπόχρεων, δεν ήταν δυνατόν να ολοκληρωθεί σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα λόγω του ότι:

α) τα ελεγχόμενα από την Επιτροπή πρόσωπα είναι στο σύνολό τους υποχρεωτικά ελεγχόμενα και,

β) για πρώτη φορά, στην αρμοδιότητα της Επιτροπής εμπίπτει ο έλεγχος μιας νέας κατηγορίας υπόχρεων, αυτής των δημάρχων και περιφερειαρχών.

Τελικά αποφασίστηκε η δημοσιοποίηση των στοιχείων, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος, ο οποίος συνεχίζεται.

Οι δηλώσεις που κατατέθηκαν είναι 925 ενώ εννέα υπόχρεοι δεν υπέβαλαν δήλωση, ως όφειλαν. Για όσους δεν υπέβαλαν την απαιτούμενη Δήλωση, η Επιτροπή θα διαβιβάσει το σχετικό φάκελο στον κ. εισαγγελέα για τη διάπραξη του αδικήματος της μη υποβολής Δ.Π.Κ. (κατ’ άρθρα 6 και 10 του Ν. 3213/2003, ως ισχύει).

Οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής και θα παραμείνουν αναρτημένες για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η θητεία των υπόχρεων, πλέον τριών ετών από τη λήξη αυτής (παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003, ως ισχύει).

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 3213/2003, η δημοσίευση στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, που υποβάλλουν τα υπόχρεα πρόσωπα, επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι δημοσιεύεται ολόκληρο το κείμενό τους. Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι επιτρεπτή η επιλεκτική δημοσιοποίηση ονομαστικών στοιχείων.