Το ρουσφέτι της τελευταίας στιγμής

Εχουν γαλουχηθεί ολόκληρες γενιές πολιτών με τη συγκεκριμένη νοοτροπία, που τώρα καλούμαστε να ανατρέψουμε στην πράξη. Να υπερβούμε την παθογένεια τού να λέμε ότι θέλουμε ίσες ευκαιρίες για όλους αλλά οι δικές μας ευκαιρίες να είναι πιο «ίσες» από των άλλων.