Και όμως η φτώχεια έχει σχέση με τα μαθηματικά…

Δυστυχώς ένα φτωχό παιδί, πιθανότατα θα είναι φτωχός ενήλικας με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Σαφέστατα και υπάρχουν εξαιρέσεις, όπως σε κάθε κανόνα, αλλά κατά κύριο λόγο η φτώχεια αναπαράγεται