Εντυπωσιακή διάσωση δύο ελεφάντων από τον ωκεανό

25 Ιουλίου 2017, 17:03