16
|

Οι μελλοντικοί tv star θα έρθουν από το διαδίκτυο

protagon.import 29 Απριλίου 2009, 21:39

Οι μελλοντικοί tv star θα έρθουν από το διαδίκτυο

protagon.import 29 Απριλίου 2009, 21:39

Ο Victor Keegan, δημοσιογράφος της Guardian, εξηγεί γιατί πεθαίνει η λάμψη της τηλεόρασης.

www.guardian.co.uk/technology/2008/sep/11/internet.socialnetworking