777
| Menelaos Myrillas / SOOC

Αναπτυξιακή δημοσιονομική πολιτική

Γιάννης Α. Ρώτας 4 Ιανουαρίου 2017, 12:22

Αναπτυξιακή δημοσιονομική πολιτική

Γιάννης Α. Ρώτας 4 Ιανουαρίου 2017, 12:22

Εάν η κοινωνία μας ενδιαφερόταν πραγματικά για μια αναπτυξιακή πορεία της χώρας, μέσα από διαφανείς και δημοκρατικές διαδικασίες, θα είχε επιδιώξει να πιέσει τους πολιτικούς να εφαρμόσουν σύγχρονη φορολογική νομοθεσία, μέσα από 4 βασικούς άξονες.

  • Πλήρης μηχανογράφηση των οικονομικών συναλλαγών και σύνδεσή τους με το Taxis.
  • Πλήρης εφαρμογή μηχανογραφημένων διαδραστικών υπηρεσιών Υπουργείου-Κοινωνίας με ταυτόχρονη κατάργηση όλων των Δ.Ο.Υ.
  • Απλούστευση της φορολογίας νομικών προσώπων σε έναν ολιγοσέλιδο νόμο με σαφείς οδηγίες που δεν επιτρέπουν παρερμηνείες ούτε από τους φορολογουμένους, αλλά ούτε από τους ελεγκτές.
  • Μετακίνηση του ειδικού βάρους της φορολογικής νομοθεσίας από τα νομικά πρόσωπα στα φυσικά πρόσωπα.
Πλήρης μηχανογράφηση των οικονομικών συναλλαγών

Το σύνολο των οικονομικών δοσοληψιών άνω των 10 ευρώ γίνεται μέσω τραπεζικών συναλλαγών και πλαστικού χρήματος (χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες), με παράλληλη δραστική μείωση των τραπεζικών προμηθειών, δεομένου ότι αυξάνεται υπερβολικά ο τζίρος των συναλλαγών.

Καταθέσεις μετρητών στις τράπεζες που δεν αιτιολογούνται, δεν γίνονται δεκτές.

Μηχανογραφημένες διαδραστικές υπηρεσίες

Βασική αρχή: Κατάργηση της προσέλευσης των πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες.

Το σύνολο των διαδικασιών (δηλώσεις κλπ.) που σήμερα υποβάλλονται μέσω ΔΟΥ, υποβάλλονται μόνον μέσω διαδικτύου από τον έχοντα την ευθύνη υπογραφής (λογιστή, συμβολαιογράφο κλπ.). Σε περίπτωση λάθους, την ευθύνη έχει ο υπεύθυνος επαγγελματίας, ο οποίος για τον σκοπό αυτό είναι ασφαλισμένος, ώστε να μπορεί να καταβάλλει οποιονδήποτε φόρο ή πρόστιμο ήθελε καταλογιστεί εις βάρος του, μέσω της ασφαλιστικής εταιρείας στην οποία είναι ασφαλισμένος. Είναι φυσικά αυτονόητο ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες θα παύσουν να ασφαλίζουν επαγγελματίες οι οποίοι έχουν υψηλά ποσοστά λαθών ή παραλείψεων. Δεδομένου ότι χωρίς ασφαλιστική κάλυψη, ουδείς θα μπορεί να ασκεί το επάγγελμα, σύντομα η αγορά θα αποβάλει τους μη ικανούς.

Κατάργηση όλων των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

Απλούστευση της φορολογίας των νομικών προσώπων

Η μέχρι σήμερα εμμονή μας στον ασφυκτικό προληπτικό έλεγχο των επιχειρήσεων, όχι μόνον δεν έχει αποδώσει καρπούς, αλλά μας οδήγησε για πολλοστή φορά στη χρεοκοπία. Τα διάτρητα στοιχεία, τα συνοδευτικά των εμπορευμάτων, τα απείρου αριθμού φορολογικά στοιχεία (Τιμολόγιο, Τιμολόγιο Πώλησης-Δελτίο Αποστολής, Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, Δελτίο Παραγγελίας, Πιστωτικό Τιμολόγιο, Απόδειξη Λιανικής Πώλησης, Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών κλπ.), αντί του ενός στοιχείου (Τιμολόγιο), δημιουργεί άχρηστες και ανούσιες γραφειοκρατικές διαδικασίες, οι οποίες μόνον κόστος προσθέτουν, χωρίς να διευκολύνουν ούτε τους φορολογούμενους, αλλά ούτε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Η κατάργηση της διάτρησης και η σταδιακή κατάργηση των φορολογικών μηχανισμών είναι βέβαια προς τη σωστή κατεύθυνση.

Απλούστευση της νομοθεσίας για τη φορολογία των νομικών προσώπων, με σαφείς οδηγίες που δεν θα επιτρέπουν παρερμηνείες ούτε από τους φορολογουμένους, αλλά ούτε από τους ελεγκτές.

Κατάργηση όλων ανεξαιρέτως των επί μέρους φόρων, χαρτοσήμων κλπ. και διατήρηση μόνο του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων σε ενιαία κλίμακα (απώτερος στόχος το 10%) για όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου και του ΦΠΑ σε δύο μόνον κλίμακες χωρίς απαλλαγές (απώτερος στόχος 6% και 13%).

Μειώνονται στο ελάχιστο οι έλεγχοι στις επιχειρήσεις, δεδομένης της στροφής των ελέγχων προς τα ατομικά εισοδήματα. Άλλωστε, οποιαδήποτε φοροδιαφυγή, η οποία δημιουργεί εισόδημα στον επιχειρηματία, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να εμφανιστεί στα ατομικά του εισοδήματα, είτε με αύξηση των καταθέσεων, είτε μέσω της κατανάλωσης, είτε μέσω αγορών ακινήτων, είτε μέσω εμβασμάτων στο εξωτερικό κλπ. Εάν όμως τύχουν εφαρμογής τα μέτρα της επόμενης παραγράφου, τότε ο επιχειρηματίας θα έχει απόλυτο συμφέρον να φορολογήσει τα κέρδη της επιχείρησης με 10%, παρά να αυξήσει αναιτιολόγητα την περιουσία του με φορολογικό συντελεστή 60% για εισοδήματα που δεν δικαιολογούνται.

Μετακίνηση του ειδικού βάρους της φορολογικής νομοθεσίας

Φορολογία εισοδήματος από το πρώτο ευρώ με κλίμακες από 5% μέχρι 40%, ανάλογα με το εισόδημα και 60% για τα εισοδήματα που δεν αιτιολογούνται.

Εφ’ όσον εφαρμοστούν οι προτάσεις των προηγούμενων παραγράφων, η φορολογία εισοδήματος των φυσικών προσώπων καθίσταται εύκολη, διαφανής και μη αμφισβητήσιμη, τόσο από τους φορολογουμένους, όσο και από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Στη βάση δεδομένων του Taxis αποθηκεύονται κατά ΑΦΜ όλες οι συναλλαγές ΔΕΗ, ΟΤΕ, κινητά, ασφάλιστρα κλπ., στο άθροισμα των οποίων προστίθεται η διαφορά των καταθέσεων από την 01/01 μέχρι τις 31/12, οι καταθέσεις που εστάλησαν στο εξωτερικό, η αγορά ακινήτων, αυτοκινήτων κλπ., και οι δοσοληψίες του πλαστικού χρήματος.

Με τον τρόπο αυτό το Taxis έχει το σύνολο της κατανάλωσης, την αύξηση των καταθέσεων, την αύξηση της περιουσίας (αγορές ακινήτων, αυτοκινήτων κλπ.) για κάθε ΑΦΜ.

Κατά τη δήλωση του εισοδήματος, εφ’ όσον τα δηλωθέντα εισοδήματα καλύπτουν ή υπερκαλύπτουν τα αθροίσματα του Taxis (κατανάλωσης, αύξησης καταθέσεων, αύξησης περιουσίας κλπ.), ο φορολογούμενος φορολογείται κλιμακωτά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και με maximum συντελεστή φορολογίας 40%.

Στην περίπτωση που τα αθροίσματα του Taxis δεν καλύπτονται από τα δηλωθέντα εισοδήματα, επιβάλλεται στην προκύπτουσα διαφορά φόρος με φορολογικό συντελεστή 60% και σε αυτό το σημείο περαιώνεται η όποια διαφορά με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Τα προτεινόμενα μέτρα στοχεύουν στη δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών, στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και στην εδραίωση της αίσθησης ότι όλοι οι πολίτες συμμετέχουν στα φορολογικά βάρη ανάλογα με το πραγματικό τους εισόδημα και όχι με το δηλωθέν.

Ερμούπολη, 28 Δεκεμβρίου 2016

*O Γιάννης Α. Ρώτας είναι oικονομολόγος.